Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Üç Kitabın Zararlı Olduğuna Karar Verdi

tarafından user

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’de satışa sunulmuş olan üç zararlı kitabı küçüklerin maneviyatını kötü etkilediği gerekçesiyle kısıtladı. Kısıtlamalar 1117 sayılı kanunun 4.maddesine binaen gerçekleştirildi.

Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Zararlı Bulunan Kitaplar

 • Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler 2
 • Bazı Günler
 • Evde ve Uzakta

1117.Kanun – Madde 4

Heyetçe tetkik edilerek küçüklerin maneviyatı için muzır olduğuna karar verilen kitap, mecmua ve mevkut risalelerin isimleri bir liste halinde Maarif Vekaletine tevdi olunur. Bu listenin bir sureti Maarif Vekaletinden Adliye Vekaletine gönderilir ve bu tarikle müddeiumumiliklere tebliğ edilir. Listeye dahil olan eserlerin sahiplerine en büyük mülkiye makamlarınca tebligat yapılır. Bu tebligat üzerine eser sahiplerinin ellerinde mevcut eserlerinin ilk sahifelerine “tahdidata tabidir” damgasını vurmaları mecburidir. Bu suretle damgalanan eserler:

 • A) Açık sergilerde sabit ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz.
 • >B) Dükkanlarda, camekanlarda teşhir edilemez.
 • >C) Bir yerden diğer bir yere teşhir maksadiyle açık bir surette nakledilemez ve müvezzilertarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz,
 • D) Gazeteler ve mecmualarla, duvar ve el ilanlariyle veya diğer suretlerle ilan edilemez,
 • H) Kitapçılar tarafından küçüklere gösterilemez, para mukabilinde ve parasız onlara verilemez ve hiçbir suretle mekteplere ithal olunamaz.
 • 0 yorum

  İlgİlİ Haberler

  Mesaj Bırakın