2040’da Türkiye’nin Elektriğinin %75’i Nükleer ve Yenilenebilir Özellikte Olacak

tarafından user

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından oluşturulan Türkiye Enerji Görünümü Raporu, videokonferans teknolojisi kullanılarak düzenlenen toplantıda IICEC Araştırma Direktörü Bora Şekip Güray tarafından açıklandı.

Türkiye enerji sektörünün 2040 senesindeki durumunun referans ve alternatif olmak üzere iki farklı senaryoda incelendiği raporda yerli kaynakların kullanımını arttırmak, enerji güvenliğini güçlendirmek, temiz enerji altyapısı oluşturmak, enerji verimliliğini geliştirmek, rekabetçi enerji piyasasını geliştirmek ve sürdürülebilir bir enerji sistemine ulaşmak için gerekli olan politikalara ilişkin öngörüler yer aldı.

Açıklanan raporda nükleer ve yenilenebilir enerjinin 2040 senesindeki toplan elektrik üretimindeki payı referans senaryoda %58, alternatif senaryoda %75 olarak açıklandı. Birincil enerji arzının 2020 senesine doğru daha az ithalata dayalı ve daha sürdürülebilir bir yapıya dönüşeceği düşünülüyor. Bu doğrultuda petrolün enerjideki payı %29’dan %24’e düşerken, yenilebilir enerjinin en hızlı büyümeyi göstererek payını %14’ten %33’e çıkarması bekleniyor. Raporda elektrik enerjisinin genel enerji talebindeki payının ise 2019 senesinde açıklanan %22 seviyesinden %28 seviyesine çıkacağı düşünülüyor.

Dönüşümün Yapılabilmesi İçin Yılda 9 Milyar Dolar Yatırım Gerekli

Elektrik sektörü de dahil olmak üzere tüm sektörlerde teknoloji odaklı bir değişim sürecinin yaşanması için yıllık 8-9 milyar dolar yaratım gerekiyor.

Raporda doğalgazın elektrik üretiminde kullanımının da azalacağı öngörülüyor. Yine de elektrik üretiminde doğalgaza ihtiyaç duyulacağı açıklanırken bu talebin referans senaryoda %25’i, alternatif senaryoda ise %51’i Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervi tarafından karşılanabiliyor.

0 yorum

İlgİlİ Haberler

Mesaj Bırakın